Reference

Opština Plandište, naseljeno mesto Barice. Godina: 2017-2018

-Izgradnja objekta kapele sa pripadujućim betonskim plato-om. Radovi komplet izvedeni u roku i bez primedbi naručioca.

Grad Pančevo, naseljeno mesto Banatsko novo selo. Godina: 2017-2018

-Izgradnja kapele na istočnom groblju. Objekat koji je u bruto osnovi iznosi 135m2 a nastrešnica je 155m2. Prizeman objekat koji je po sebi impozantan po veličini ali i samom izgledu, što je zasluga projektanta koji potpisuje projekat.

Zavod za Zaštitu spomenika grada Pančeva. Godina: 2017.

-Rekonstrukcija spomenika Crvenoarmejcima, vojsci koja je bila zaslužna za oslobađanje Pančeva od okupatora u drugom svetskom ratu. Kompletno izvršeni radovi su uradjeni prema projektu i zadatku.

Opština Kovin, naseljeno mesto Deliblato. Godina: 2018-2019.

-Rekonstrukcija i sanacija zadružnog doma u Deliblatu. Na objektu uradjena kompletna zamena stolarije, presecanje vlage, obijanje fasdnog maltera, zamena krovne konstrukcije i još mnogo toga….

Opština Kovin, naseljeno mesto Dubovac. Godina: 2019.

-Radovi na Investicionom održavanju objekta bioskopa u Dubovcu. Radovi izvedeni u roku i bez primedbi naručioca

Opština Pančevo, naseljeno mesto Glogonj. Godina:2016.

-Izgradnja kapele i pratećeg objekta sa nadstrešnicom u MZ Glogonj. Kapela je izgradjena po projektu starih Srpskih manastira i neopisivo lepo izgleda u svakom pogledu.

SPC Crkvena Opština Pančevo, naseljeno mesto Jabuka. Godina 2012.

-Izgradnja hrama Svetog Ilije u MZ Jabuka. Hram smo gradili od temelja do kraja grubih gradjevinskih radova. Kupola, koja je izgradjena, je tada bila impozantan gradjevinski poduhvat, koji je izveden bez primedbi nadzornog organa.

Grad Pančevo, OŠ Mika Antić. Godina:2017.

-Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na prenameni tavanskog prostora u OŠ Mika Antić u Pančevu. Radovima su obezbeđene tri nove učionice kao proširenje kapaciteta za školarce.

Opština Plandište, naseljeno mesto Miletićevo. Godina:2018.

-Izvođenje radova na izgradnji kapele u naseljenom mestu Miletićevo. Objekat oko 100m2 sa pripadujućim radovima na saobraćajnici, prilazu kapeli.

Grad Pančevo, JP DIREKCIJA Pančevo. Godina:2015.

-Izvođenje radova na Narodnom muzeju u Pančevu, radovi su obuhvatali Investiciono održavanje na rekonstrukciji krovne konstrukcije i krovnog pokrivača. Sve izvedeno po Inženjering sistemu.

Opština Opovo, izgradnja naselja Inkluzija Roma, radovi na Infrastrukturi. Godina:2019.

-Izvođenje radova niskogradnje, instalacija i putne infrastrukture.

JKP Higijena Pančevo. Godina:2020

-Izvođenje radova na uređenju sabirnih mesta, iskop i betoniranje budućih zelenih ostrva.

Dom za decu SPOMENAK Pančevo. Godina:2017,2018,2019.

-Gradjevinsko-zanatski radovi na održavanju objekta doma. Radovi su uvek izvođeni sa posebnom pažnjom obzirom na osetljivost dece koja se nalaze u domu.

Opština Plandište, naseljeno mesto Veliki gaj. Godina: 2020.

-Izgradnja objekta kapele sa pripadujućim betonskim plato-om. Radovi komplet izvedeni u roku i bez primedbi naručioca.